Certyfikat Zielonej Flagi

Z radością informujemy, że nasza Placówka za rok szkolny 2014/2015 decyzją Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju po raz trzeci otrzymała Certyfikat Zielonej Flagi. Podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju, który odbył się 12.X.2015 r. w Krakowie, Pani Dyrektor Małgorzata Pietrzycka uroczyście odebrała Międzynarodowy Ekologiczny Certyfikat „Zielona Flaga”.

Powyższe wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za podejmowanie licznych przedsięwzięć przyrodniczo – ekologicznych oraz realizację Międzynarodowego Projektu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Projekt edukacji i aktywności ekologicznej należy do Międzynarodowej Sieci „Eco Schools” a Kapituła przyznaje najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla placówek na całym świecie.

19 listopada br. w naszej placówce odbyło się uroczyste przekazanie dzieciom trzeciej już Zielonej Flagi przez Panią Dyrektor Małgorzatę Pietrzycką. Gościem przedszkolnej uroczystości była dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku pani Lidia Mackiewicz Adamska oraz przedstawiciel wydziału Ochrony Środowiska UM Sanoka pan Piotr Kutiak. Uroczystą akademię rozpoczęła pani Dyrektor nakreślając zasady przynależności do programu Szkoły dla Ekorozwoju, dzieci zaprezentowały program artystyczny o tematyce ekologicznej.

Certyfikaty Zielonej Flagi są przyznawane przedszkolom i szkołom na rok szkolny i mają zachęcić do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych. Nad całością programu w naszej placówce czuwały: pani Dyrektor M. Pietrzycka, B. Szuba, M. Zając, A. Zając, B. Pabian Chmura. Do realizacji międzynarodowego projektu zaangażowaliśmy całą społeczność przedszkola, rodziców , pracowników oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Podjęte zostały działania z zakresu „Żywność w szkole – zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie” oraz „Bioróżnorodność”. Wśród najbardziej prestiżowych realizowanych w naszej placówce należy wymienić:

  • uroczystości „Dzień warzyw, owoców i soków”, „Dzień jabłka”, „ światowy Dzień Wody” „Dzień II śniadania”
  • projekt „Zielone Przedszkole” – zakładanie ogródków warzywnych, mini- rabatek, sadzenie drzewek owocowych , rozdawanie drzewek do indywidualnej pielęgnacji
  • Zielone Dni w Przedszkolu
  • prelekcje z przedstawicielem LOP oraz leśnikiem
  • wycieczki np. do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Trepczy, do gospodarstwa ekologicznego Zagroda Magija w Uhercach, spacery do parku itp.
  • współpraca z LOP
  • zorganizowanie Gali recytatorskiej – własna twórczość dzieci i rodziców z ukierunkowaniem na treści przyrodniczo – ekologiczne – w planach wydanie tomiku wierszy

Wyrażamy gorące podziękowania wszystkim rodzicom oraz współpracującym z naszym przedszkolem instytucjom, osobom prywatnym oraz sponsorom, którzy mieli swój wkład w odniesiony sukces i włączyli się do realizowanych w placówce działań proekologicznych. Otrzymane wyróżnienie motywuje nas do dalszych działań na rzecz środowiska i naszego przedszkola.

Galeria zdjęć