Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku w roku szkolnym 2017/2018

Biega Węgrzyn Małgorzata
Biłas Jakub
Bonarska Alicja
Bończak Ewa
Brożyna Ewelina
Czopor Justyna
Czwerenko Ilona
Ćwikła Magda
Doskowska Joanna
Florko Krzysztof
Galik Ewelina
Gaworecki Tomasz
Handermander Robert
Jachimowska Natalia
Jadczyszyn Katarzyna
Janiec Mateusz
Kielar Anna
Kijowski Tomasz
Kołodziejczyk Piotr
Kondyjowski Marcin
Konieczny Robert
Kozłowska Dorota
Leśniak Katarzyna
Longawa Norbert
Nazarkiewicz Norbert
Nicko Mateusz
Niżnik Urszula
Nowak Dorota
Orzechowska Joanna
Pelczarska Kozioł Anna
Polok Sandra
Rydzik Edyta
Samecka Barbara
Smoliński Paweł
Solon Małgorzata
Sośnicki Marcin
Stabryła Daniel
Stach Joanna
Stojowski Ryszard
Suchecka Elżbieta
Szwarc Jerzy
Uruska Bożena
Wąsowicz Gabriela
Zoszak Karolina