Działalność w roku 2015

 • 15.01.2015 – BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI – Stowarzyszenie zasponsorowało drobne upominki dla dzieci uczestniczących w  zabawach i konkursach  organizowanych podczas balu
 • 27.03.2015 – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY –  impreza zorganizowana w ramach starań  o międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga – miała na celu  rozwijanie postaw ekologicznych, w tym poszanowania i znaczenia wody w życiu człowieka.  Stowarzyszenie wsparło oprawę  artystyczną  tego wydarzenia, zakupiono elementy dekoracyjne i rekwizyty sceniczne.
 • 12.05.2015 – GALA RECYTATORSKA „WIOSENNE WIERSZOWANIE” –  w przedszkolu tradycyjnie od kilku lat organizowana jest gala recytatorska w której wychowankowie przedszkola prezentują własną  twórczość poetycka i plastyczną.  Współfundatorem nagród,  dyplomów oraz oprawy scenicznej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem.
 • 21.06.2015 PIKNIK RODZINNY został zorganizowany jako impreza tradycyjnie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego.  Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla.  W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni.  Atrakcjami dla dzieci były:  trampolina i dmuchana zjeżdżalnia, dużo  różnorodnych przysmaków przygotowanych przez kuchnie przedszkolną oraz mamy i babcie wychowanków przedszkola. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem  zorganizowało kiermasz używanych zabawek oraz pchli targ  z przeznaczeniem na cele statutowe. Piknikowe spotkania  wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • 23.06.2015. NAGRODY ZA WZOROWE ZACHOWANIE –   Tradycyjnie z okazji zakończenia roku szkolnego  dzieci otrzymały nagrody za wzorowe zachowanie – bilet wstępu do Sali zabaw URWIS. Nagrody zostały zafundowane przez Stowarzyszenie. 
 • 07 -08.2015 – WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ WOKÓŁ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW. Celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i poprawy jakości placu zabaw Stowarzyszenie pokryło koszty wykonanych prac.
 • ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH  – Zaopatrywanie  wszystkich grup przedszkolnych w materiały  papiernicze wykorzystywane do pracy podczas zajęć plastycznych przez cały rok szkolny, na które środki finansowe pozyskiwane są  z dobrowolnych składek rodziców.
 • ZAKUP KOSTIUMÓW TEATRALNYCH –  W ramach realizacji zadań edukacyjnych                i rozwoju w zakresie artystycznym oraz wspierania działań teatralnych Stowarzyszenie zakupiło komplet kostiumów do przedstawień o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.  

Działalność w roku 2014

 • 4.04.2014.r   Konkurs Zdrowo jemy i rośniemy – zorganizowany w celu promowania zdrowego stylu życia, podniesienia wśród dzieci i  rodziców świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania i zachęcenia ich do wprowadzenia w domowych jadłospisach urozmaiconych potraw pełnych witamin. Konkurs ten to kontynuacja działań naszej placówki o utrzymanie międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi. Każda grupa zaprezentowała przed jury  przygotowany wspólnie z rodzicami i nauczycielkami „zdrowy talerz” wykazując się niezwykłą pomysłowością. Na stole królowały „kanapki- zwierzątka”, owocowe sałatki, warzywne soki i szaszłyki. Stowarzyszenie włączyło się aktywnie w pomoc przy organizacji konkursu zajmując się  oprawą graficzną ( przygotowanie okolicznościowych dyplomów ) oraz uwiecznieniem przebiegu uroczystości na zdjęciach. Wiceprezes Stowarzyszenia pani  Marzena Kalbarczyk  uczestniczyła w obradach jury.
 • 9-11.04 kiermasz palm wielkanocnych
 • 14-16.04. kiermasz ozdób i babek świątecznych
 • Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 1.06.2014 jako impreza tradycyjnie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego. Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni.  Atrakcjami dla dzieci są ściana wspinaczkowa, trampolina i dużo  różnorodnych przysmaków przygotowanych przez kuchnie przedszkolną oraz mamy i babcie wychowanków przedszkola. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem  zorganizowało zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na cele statutowe. Zebrano kwotę 1303,50 zł. Piknikowe spotkania  wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców  z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • 11 i 18 czerwiec 2014 – wycieczki wszystkich przedszkolaków do Wiejskiego ZOO w Berezce –Dzieci miały możliwość zapoznać się z gatunkami zwierząt hodowlanych, które można spotkać na wsi.  Świetnie się bawiły karmiąc kozy oraz uczyły się doić „sztuczną” krowę.
 • 23.06.2014r.  Święto Teatru  – na podsumowanie a zarazem uroczyste zamknięcie  realizowanej w Przedszkolu Nr 3 w kończącym się roku  szkolnym 2013/2014 innowacji Pedagogicznej pt ”Rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej poprzez  zabawy teatralne” odbył się w przedszkolu „Bal postaci bajkowych”. Przedstawiciele Stowarzyszenia tradycyjnie  włączyli się  do grona  sponsorów nagród w konkursach i zabawach  organizowanych podczas balu. 

W miesiącach po wakacyjnych  na konto Stowarzyszenia dokonywano wpłat – dobrowolnych składek Rodziców przeznaczonych na materiały plastyczne na wszystkie grupy.

Działalność w roku 2011

 • Konkurs poetycko-recytatorski – zorganizowany w przedszkolu w kwietniu 2011 roku, którego głównym celem było zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci. Dzieci na specjalnie przygotowanej scenie recytowały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Doroty Gellner i innych. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności – często prawdziwie aktorskich – na szerszym forum – przed rówieśnikami a także przed rodzicami – była dla dzieci wielkim przeżyciem, ale też doskonałą zabawą. Rodzice ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem pozyskali sponsorów oraz piękne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.
 • Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w kwietniu 2011 r. jako kultywowanie tradycji regionalnych i ludowych, uczenie dzieci celebrowania obchodów Świąt Wielkanocnych. Nauczyciele będący członkami Stowarzyszenia oraz dzieci byli autorami artystycznie wykonanych ponad trzymetrowych palm, które wyeksponowane zostały w Kościele OO. Franciszkanów, ponadto w ramach kiermaszu wykonano ozdoby, stroiki, wypieki a dochód z ich sprzedaży zasilił konto Stowarzyszenia. Działania te miały na celu promowanie pracy przedszkola, dzieci i rodziców na szerszym forum. Kiermasz jest już bardzo popularny w środowisku Miasta Sanoka, ma stałe grono osób odwiedzających. Informacje o kiermaszu ukazują się w lokalnych mediach: Tygodniku Sanockim, Portalu internetowym esanok.pl.
 • Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 5.06.2011 r. jako impreza tradycyjnie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego. Działanie to zostało wpisane w obchody Dni Sanoka. Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla. Przygotowany został, jako impreza pełna atrakcji artystycznych (występ orkiestry dętej PGNiG Oddział w Sanoku) i kulturalnych – zorganizowanych zarówno przez osoby będące członkami stowarzyszenia – odczytanie baśni o Kopciuszku z podziałem na role – jak i dzieci przedszkolnych pod opieką wychowawców. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była ściana wspinaczkowa oraz trampolina. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni. Piknikowe spotkania wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Środki finansowe pozyskane podczas pikniku zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na remont i rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu.
 • Wyjazdy edukacyjne dla dzieci w dniach 21-22.06.2011 r, zorganizowane zostały wyjazdy dla przedszkolaków z wszystkich grup do ZAGRODY MAGIJA w Orelcu.                Stowarzyszenie wraz z Radą Rodziców byli współorganizatorami tej imprezy oraz wspólnie ją sponsorowali. Dzieci uczestniczyły w warsztatach bibułkarskich, podczas których pod okiem instruktora samodzielnie wykonywały kwiaty z bibuły. Największą jednak atrakcją było zapoznanie z tradycyjną metodą wypieku chleba. Dzieci zobaczyły piec do wypieku chleba, a potem przyglądały się jak przygotowuje się ciasto drożdżowe. Każdy przedszkolak samodzielnie wykonał rogalik z ciasta drożdżowego. Upieczone rogaliki dzieci zabrały z sobą do domu. Wyjazd zakończono grillowym obiadkiem na świeżym powietrzu.
 • Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw w dniu 18.11.2011 r. Zwieńczeniem kilkuletnich starań o środki finansowe oraz wspólnych działań Dyrektora przedszkola, członków Stowarzyszenia, rodziców, sponsorów, firm i przedsiębiorstw, które pozytywnie odpowiedziały na prośby o włączenie się w remont i budowę nowego placu zabaw, jest piękny kolorowy kompleks zabawowy dla dzieci. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem przekazało nieodpłatnie na rzecz Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku nowo wybudowany plac zabaw o wartości 33.548,00 zł. (środki w całości uzyskane z różnego rodzaju imprez organizowanych przez Stowarzyszenie), jako środek trwały na użytek przedszkola.
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy – Stowarzyszenie kolejny raz było współorganizatorem kiermaszu, w ramach którego zarówno pracownicy Przedszkola jak i Rodzice z Rady rodziców sprzedawali wyroby związane ze świętami. Działanie miało na celu integrację środowiska oraz kultywowanie tradycji. Dodatkowo pieniądze zebrane w trakcie kiermaszu zasiliły konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu (rozbudowa w odrębnej części ogrodu z urządzeniami zabawowymi dla dzieci najmłodszych).

Działalność w roku 2010

 • Wielki Bal Księżniczek – zorganizowany w przedszkolu 29 stycznia 2010 r.,  którego głównym celem było zachęcanie  dzieci do zapoznania się z bohaterami bajek i baśni  – bohaterów literatury dziecięcej. Dzieci przebrane w ulubione bajkowe postacie wspaniale bawiły się na balu, uczestnicząc w różnych konkursach, odgadując zagadki.  Rodzice ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem pozyskali sponsorów, którzy ufundowali nagrody za udział w konkursach.
 • Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w marcu 2010 r. jako kultywowanie tradycji regionalnych i ludowych, uczenie dzieci celebrowania obchodów Świąt Wielkanocnych. Nauczyciele będący członkami Stowarzyszenia oraz dzieci byli autorami artystycznie wykonanych ponad trzymetrowych palm, które wyeksponowane zostały w Kościele OO. Franciszkanów. Ponadto w ramach kiermaszu wykonano ozdoby, stroiki, wypieki  babek wielkanocnych, a dochód z ich sprzedaży zasilił konto Stowarzyszenia. Wskazać trzeba, iż kiermasz ten składał się z dwóch części. I tak, w dniach 23-24 marca 2010 r. głównym przedmiotem kiermaszu były palmy wielkanocne, natomiast w dniach 29-31 marca 2010 r. zajmowano się ozdobami i stroikami wielkanocnymi. Na otwarciu kiermaszu dzieci przedstawiły scenkę pt. „Wieziemy tu kogucika” nawiązującą do tradycyjnych zwyczajów ludowych. Kiermasz jest już bardzo popularny w środowisku Miasta Sanoka, ma stałe grono osób odwiedzających. Informacje o kiermaszu ukazują się w lokalnych mediach, Tygodniku Sanockim, Portalu internetowym esanok.pl.
 • Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 20.06.2010 r., jako impreza rokrocznie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego.  Piknik Rodzinny został wpisany w obchody Dnia Sanoka. Głównymi celami organizacji tej imprezy była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla, na którym mieści się Przedszkole. Przygotowana została jako impreza pełna atrakcji artystycznych i kulturalnych – zorganizowanych zarówno przez osoby będące członkami stowarzyszenia jak i dzieci przedszkolnych pod opieką wychowawców. Odczytano  wiersz pt. „Ptasie  radio” z podziałem na role. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była ściana wspinaczkowa oraz trampolina. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni. Piknikowe spotkania wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu również dla społeczności lokalnej. Środki finansowe pozyskane podczas pikniku zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na remont i rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu, który służy nie tylko przedszkolakom, ale również dzieciom – mieszkańcom osiedla Błonie i całego Sanoka.
 • Letnia półkolonia dla dzieci zorganizowana w przedszkolu w dniach 1-30 lipca 2010 r. Celem tego przedsięwzięcia było bezpieczne i twórcze  spędzanie wolnego czasu przez dzieci pozostające w mieście podczas wakacji. Zajęcia prowadzone były w formie radosnej, twórczej zabawy. Poszerzały wiedzę i rozbudzały wyobraźnię, uczyły zdrowej rywalizacji poprzez uczestnictwo w grach, zabawach i konkursach. Przedszkole zapewniło fachową opiekę, pyszne wyżywienie oraz atmosferę radosnej zabawy, a także wiele atrakcji m. innymi wycieczki do Skansenu, Trepczy i Nowosiółek. Stowarzyszenie tradycyjnie już włączyło się w akcję pozyskania sponsorów nagród i gadżetów dla dzieci uczestniczących w półkolonii.
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy – Stowarzyszenie, jak co roku było współorganizatorem kiermaszu, w ramach którego zarówno pracownicy Przedszkola, jak i Rodzice z Rady rodziców sprzedawali wyroby związane ze świętami. Kiermasz ten składał się niejako z dwóch części: w dniach 1-3 grudnia 2010 r. przedmiotem kiermaszu były kartki świąteczne, a w dniach 20-22 grudnia 2010 r. oferowano ozdoby i stroiki bożonarodzeniowe. Działanie to miało na celu integrację środowiska oraz kultywowanie tradycji, dodatkowo pieniądze zebrane w trakcie kiermaszu zasiliły konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy przedszkolu.

Działalność w roku 2009

 • Bal charytatywny w dniu 14.02.2009 r., kolejny raz zorganizowany został jako impreza mająca na celu integrację rodziców, ich zaangażowanie w życie przedszkola oraz zebranie pieniędzy na zakup zabawek i pomocy edukacyjnych dla dzieci
 • Kiermasz Wielkanocny zorganizowany na przełomie marca i kwietnia 2009 r. jako kultywowanie tradycji regionalnych i ludowych, wdrażanie dzieci do celebrowania obchodów Świąt Wielkanocnych. Nauczyciele będący członkami Stowarzyszenia oraz dzieci byli autorami artystycznie wykonanych ponad trzymetrowych palm, które wyeksponowane zostały w Kościele OO. Franciszkanów. Ponadto w ramach kiermaszu wykonano kartki świąteczne, ozdoby, stroiki i wypieki, a dochód z ich sprzedaży zasilił konto Stowarzyszenia. Działania te miały na celu promowanie pracy przedszkola, dzieci i rodziców w środowisku Miasta Sanoka.
 • Wyjazdy edukacyjne dla dzieci w dniach 8,9,10 i 15.06.2009 r. ze wsparciem Stowarzyszenia i rodziców zorganizowane zostały cztery wyjazdy dla przedszkolaków do Bieszczadzkiej Pracowni Ceramiki Artystycznej w Jankowcach. Celem wyjazdów było zapoznanie z pracą ceramika oraz możliwość samodzielnego wykonania z gliny na kole garncarskim własnych naczyń, które zostały później wypalone w piecu garncarskim.  Wyjazd zakończono zabawami na łonie natury oraz kiełbaską z ogniska przygotowaną przez zaangażowanych rodziców – członków Stowarzyszenia.
 • Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 20.09.2009 r. jako impreza mająca na celu integrację środowiska lokalnego miasta Sanoka. Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla. Przygotowany został jako impreza pełna atrakcji artystycznych i kulturalnych zorganizowanych zarówno przez osoby będące członkami stowarzyszenia jak i dzieci przedszkolnych pod opieką wychowawców. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jaćmierza, która zaprezentowała pokaz musztry paradnej, występ orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sanoku. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Sanoka pan Wojciech Blecharczyk. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję spotkać się ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa: na spotkanie przybyła straż pożarna, policja, straż miejska.  W trakcie  Pikniku zaprezentowały się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych oraz absolwenci  Samorządowego Przedszkola Nr 3 . Tradycyjnie zorganizowano loterię fantową, kiermasz ciast i przysmaków oraz wiele atrakcji lubianych przez dzieci. Uzyskany dochód wpłacono na konto Stowarzyszenia.
 • Nasze Rady na Odpady w dniu 17.12.2009 r. zorganizowano imprezę finałową w ramach promowania zachowań proekologicznych wśród dzieci uczęszczających do przedszkola. W kolejnej edycji konkursu  dzieci wspólnie z rodzicami przygotowywały prace z surowców wtórnych. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie działań były: ochrona środowiska, ekologia, zachowania społeczne, segregacja odpadów.
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy – Stowarzyszenie było współorganizatorem kiermaszu, w ramach którego zarówno pracownicy Przedszkola jak i Rodzice z Rady rodziców sprzedawali własne wyroby związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Działanie miało na celu integrację środowiska oraz kultywowanie tradycji. Dodatkowo pieniądze zebrane w trakcie kiermaszu zasiliły konto Stowarzyszenia i zostały wykorzystane na zakup pomocy naukowych, wycieczki edukacyjne i imprezy kulturalne dla dzieci.

Działalność w roku 2008

 • Bal charytatywny w dniu 02.02.2008, zorganizowany został jako impreza mająca na celu integrację rodziców i ich zaangażowanie w życie przedszkola oraz zebranie pieniędzy na zakup zabawek i pomocy edukacyjnych dla dzieci
 • Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w marcu 2008 r. jako kultywowanie tradycji regionalnych i ludowych, wdrażanie dzieci do celebrowania obchodów Świąt Wielkanocnych. Nauczyciele będący członkami Stowarzyszenia oraz dzieci byli autorami artystycznie wykonanych ponad trzymetrowych palm, które wyeksponowane zostały w Kościele OO. Franciszkanów. Ponadto w ramach kiermaszu wykonano ozdoby, stroiki, wypieki, a dochód z ich sprzedaży zasilił konto Stowarzyszenia. Działania te miały na celu promowanie pracy przedszkola, dzieci i rodziców w środowisku Miasta Sanoka. Kiermasz ten został zauważony w lokalnych mediach, a to: Tygodniku Sanockim, Głosie Ziemi Sanockiej, Portalu internetowym eSanok.
 • Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 15.06.2008 r. jako impreza mająca na celu integrację środowiska lokalnego. Działanie zostało wpisane w obchody Dnia Sanoka. Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz przedszkola i osiedla. Przygotowany został jako impreza pełna atrakcji artystycznych i kulturalnych zorganizowanych zarówno przez osoby będące członkami stowarzyszenia jak i dzieci przedszkolnych pod opieką wychowawców. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była orkiestra dęta PGNiG Oddział w Sanoku oraz występy zespołu ludowego Lisznianie. W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję spotkać się ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa: na spotkanie przybyła straż pożarna, straż graniczna, policja, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni. W trakcie zabawy wspólnie przez dorosłych i dzieci został namalowany obraz olejny, który miał stać się pierwowzorem logo Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem.
 • Wyjazdy edukacyjne dla dzieci w dniach 16-19.06.2008 r. ze wsparciem Stowarzyszenia i rodziców zorganizowane zostały cztery wyjazdy dla przedszkolaków do Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Nowosielcach. Celem wyjazdów było zapoznanie się z fauną i florą Bieszczad, pracą służb związanych z ochroną przyrody. W trakcie wycieczki dzieci odwiedziły również Jednostkę Straży Pożarnej w Lesku, gdzie zapoznały się z pracą strażaków. W trakcie wycieczki zorganizowano również wizytę w ośrodku Caritas. Oprócz walorów poznawczych i edukacyjnych wyprawa miała na celu kształtowanie w dzieciach tolerancji, spojrzenia na wielokulturowość. Wyjazd zakończono piknikowym obiadem.
 • Nasze Rady na Odpady w dniu 20.11.2008 r, zorganizowano imprezę finałową w ramach promowania zachowań proekologicznych wśród dzieci uczęszczających do przedszkola. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie działań były: ochrona środowiska, ekologia, zachowania społeczne, segregacja odpadów.
 • Z Sanockiego Podgórza z Rączką Pod Bokiem Wędrują Przedszkolaki Tanecznym Krokiem– w dniu 11.12.2008 r, Stowarzyszenie jako współorganizator uczestniczyło w finale projektu realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – działanie realizowane było w terminie 03.11.2008 r. do 12.12.2008 r. w formie zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, wiedzę i umiejętności. Prowadzono zajęcia o charakterze artystycznym, muzycznym i kulturalnym jak również edukacyjnym i wspierającym, a to:
  • zajęcia rytmiczno – taneczne
  • zajęcia wokalno  – muzyczne
  • zajęcia literacko – teatralne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia edukacyjne przybliżające wiedzę z zakresu kultury regionów Polski.
  • przedstawienie teatralne – finał programu

  Program objął około 200 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych wiekowo na 8 grup. Finał odbył się w SDK w Sanoku przy współudziale władz miasta, Kuratorium oświaty oraz Gwardiana Sanockiego Klasztoru OO. Franciszkanów ojca Stanisława Glisty. Występ spotkał się z niezwykłym uznaniem mieszkańców Sanoka, rodziców i dziadków dzieci uczestniczących w programie.

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy – Stowarzyszenie było współorganizatorem kiermaszu, w ramach którego zarówno pracownicy Przedszkola jak i Rodzice z Rady rodziców sprzedawali własne wyroby związane ze świętami. Działanie miało na celu integrację środowiska oraz kultywowanie tradycji. Dodatkowo pieniądze zebrane w trakcie kiermaszu zasiliły konto Stowarzyszenia i zostały wykorzystane na zakup pomocy naukowych, wycieczki edukacyjne i imprezy kulturalne dla dzieci.