Wędrowanie z wiosną

W związku z realizowaną innowacją pedagogiczną w naszym przedszkolu „ Rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej poprzez zabawy teatralne” grupa II pod kierunkiem A. Kowalskiej i B. Rymar  wystąpiła z przedstawieniem  „Wędrowanie z wiosną”. Po raz pierwszy dzieci wystąpiły na Dzień Matki 29.V. 2014  a przed publicznością przedszkolną 12.VI.2014.  i 17.VI.2014

Celem przedstawienia było zachęcenie dzieci do odejścia od komputera i telewizora. Ciekawszym sposobem na spędzanie czasu wolnego przez dzieci są zabawy na podwórku, jazda na rowerze, wycieczka do lasu na łąkę, poznanie ciekawych miejsc a także ludzi.