Teatrzyk Baba Jaga

Dnia 3 grudnia b.r. w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt Rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej poprzez zabawy teatralne” prowadzonej w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym dzieci z grupy VI przygotowały przestawienie pt „Baba Jaga u dentysty”. Temat przedstawienie poruszył istotne zagadnienia dotyczące promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem higieny jamy ustnej. Zabawny sposób przekazania treści miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.

Przedstawienie teatralne poprzedziła pogadanka z panią doktor stomatolog, która udzieliła dzieciom wiele cennych rad i wskazówek jak dbać o swoje ząbki.