RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE  DZIECI  MŁODSZYCH

 1. 6:30 – 7:30 Gry, zabawy, zajęcia dowolne, praca indywidualna
 2. 7:30 – 8:30 zabawy integracyjne w grupie, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, śniadanie
 3. 8:30 – 9:30 zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą
 4. 9:30 – 10:30 zabawy dowolne dzieci wg pomysłów własnych lub przy udziale nauczyciela
 5. 10:30 – 11:30 gry i zabawy ruchowe zorganizowane lub dowolne na świeżym powietrzu, spacery
 6. 11:30 – 12:30
  1. obiad – I danie
  2. czynności samoobsługowe
 7. 12:30 – 13:30 odpoczynek poobiedni
 8. 13:30 – 14:30
  1. obiad II danie
  2. zajęcia edukacyjne
  3. zabawy dowolne dzieci
 9. 14:30 – 16:00 praca indywidualna, wyrównawcza w małych zespołach

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI STARSZYCH

 1. 6:30 – 7:30 Gry, zabawy, zajęcia dowolne, praca indywidualna
 2. 7:30 – 8:30 zabawy integracyjne w grupie, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, śniadanie
 3. 8:30 – 9:30 zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą
 4. 9:30 – 10:30 zajęcia edukacyjne
 5. 10:30 – 11:30 zabawy dowolne dzieci wg pomysłów własnych lub przy udziale nauczyciela,  zabawy na świeżym powietrzu, spacery
 6. 11:30 – 12:30
  1. obiad – I danie
  2. zabawy ruchowe zorganizowane lub dowolne na świeżym powietrzu
 7. 12:30 – 13:30 zajęcia edukacyjne
 8. 13:30 – 14:30
  1. obiad  II danie
  2. zajęcia popołudniowe – praca indywidualna, wyrównawcza w małych zespołach
 9. 14:30 – 15:30 zabawy dowolne dzieci