Z wielką radością informujemy, że podczas XIII Pikniku Rodzinnego zebrano kwotę 13662,94 zł oraz 10 EURO; wpłaty na konto od Sponsorów 300 zł.

Poniesione koszty związane z organizacją Pikniku:

  • koszty produktów spożywczych  – 1181,16 zł
  • koszt opakowań plastikowych – 484,48 zł

Po odliczeniu kosztów konto Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem zasilił zysk w kwocie 12037,30 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wsparli organizację przedsięwzięcia „Dar Serca” poprzez ufundowanie bądź przekazanie fantów.

Ogromne podziękowania kierujemy szczególnie do rodziców, którzy czynnie włączyli się w pomoc i w niedzielę od rana pomagali przy uruchomieniu poszczególnych atrakcji piknikowych a także współpracowali na stanowiskach z kulinariami.

Galeria zdjęć