Działania  mające na celu kontynuację Certfikatu ZIELONA FLAGA

W ramach kontynuacji działań podtrzymujących uzyskany za rok szkolny 2012/2013 Certyfikat ZIELONA FLAGA rozpoczęliśmy w tym roku szkolnym projekt „Zielone przedszkole”, w ramach którego od stycznia 2014 r. przedszkolaki zakładały na parapetach w swoich salach „mini ogródki”. Punktem kulminacyjnym tych działań był dzień 24.04.2014 r. kiedy to pod okiem przedstawicieli LOP każda grupa posadziła drzewka owocowe w przedszkolnym ogrodzie. Pamiętając o naszych „przyjaciołach – szpakach” specjalnie dla nich zawiesiliśmy na drzewach budki.

W najbliższym czasie planujemy założyć przedszkolny ogródek warzywny.

W dalszym ciągu kontynuujemy pielęgnację założonych w ubiegłym roku „mini-rabatek” wzbogacając je o nowe, uzyskane z własnej, przedszkolnej hodowli sadzonki kwiatów.

Galeria zdjęć