Każdy człowiek, zarówno dziecko jak i dorosły powinien zdawać sobie sprawę z faktu jak wielkie znaczenie dla życia na Ziemi ma czyste środowisko przyrodnicze i jakie są skutki jego zanieczyszczeń; w myśl powyższego hasła mali ekolodzy z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sanoku w dniu 29.04.2013 wzięli udział w pikiecie ekologicznej, podczas której dzieci przedstawiły najważniejsze postulaty działań zmierzających do ochrony środowiska. Jednym z głównych celów tego przedsięwzięcia jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej.

Dzieci maszerując po osiedlu Błonie z hasłami o tematyce ekologicznej chciały zwrócić uwagę dorosłym mieszkańcom naszego miasta jak ważna jest dbałość o środowisko i otoczenie w którym żyjemy. W bieżącym roku nasza placówka przystąpiła do programu ,,Szkoły dla Ekorozwoju”. Realizując działania proekologiczne przedszkole ubiega się o międzynarodowy eko – certyfikat – Zieloną Flagę. Osobami odpowiedzialnymi za realizację tego programu są nauczyciele – dyr. Małgorzata Pietrzycka, Marzena Zając, Agnieszka Zając i Bogumiła Szuba, Aleksandra Zoszak Piecuch oraz Bożena Pabian Chmura – które z dużym zaangażowaniem przystąpiły do realizacji zadań ekologicznych.

Obejrzyj zdjęcia w galerii