Olimpiada sportowa

W dniu 31.05.2017 r. w naszym przedszkolu odbyła się „ Olimpiada-Przedszkolada” – zawody sportowe dla dzieci. Konkurencje sportowe zostały przeprowadzone z podziałem na grupy wiekowe. Celem zawodów było uaktywnienie jak największej ilości dzieci bez względu na posiadane przez nich umiejętności sportowe.

Zawody sprawiły dzieciom dużo radości i wyzwoliły w nich zasady zdrowej rywalizacji sportowej.

Wszyscy uczestnicy imprezy sportowej otrzymali drobne słodkie upominki.