Nasza placówka przystąpiła do Programu Szkoły dla Ekorozwoju realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska Realizując działania proekologiczne przedszkole ubiega się o międzynarodowy eko-certyfikat – Zieloną Flagę

Celem jest angażowanie wszystkich uczestników i partnerów Programu Szkoły dla Ekorozwoju w działania promujące edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej. Program zachęca swoich uczestników do współpracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i instytucjami i organizacjami. Wspierając partnerskie inicjatywy społeczne Program generuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez co wpływa również na poprawę jakości życia w danym środowisku lokalnym.