W związku z nadejściem wiosny  21.03.2016 r. dzieci 4-5 letnie  z grupy IV przedstawiły teatrzyk ekologiczny „ WIOSNA W LESIE” dla wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci wcieliły się w postaci wiosny, zająca, biedronki, pszczoły, motyla, żaby, wiewiórki, ptaków, drzew i przedszkolaków którzy dbają o las. Piękne stroje i opaski dodały atrakcyjności przedstawieniu. Teatrzyk miał na celu uświadomienie dzieciom, że mają wpływ na rozwiązywanie problemów ekologicznych a także kształtowanie świadomości u dzieci na temat prawidłowej segregacji odpadów.

Jan Kasperkowiak

                            MALI STRAŻNICY PRZYRODY

Dziś ekologia modne słowo,
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
Od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
Musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Galeria zdjęć