Wycieczka przedszkolaków do biblioteki gr VI

14 listopada , dzieci z grupy VI ,,Stokrotki” wybrały się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka. Celem wycieczki było zapoznanie z pracą bibliotekarza i wyposażeniem biblioteki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych u przedszkolaków a także w ramach realizacji zadań ,,Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu”,  rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych poprzez kontakt z literaturą (bajką terapeutyczną). Dzieci z wielką radością zostały powitane przez panie bibliotekarki Elżbietę Ciupak oraz Annę Cybulską , które chętnie pokazały dzieciom bogaty księgozbiór literatury dziecięcej .

Podczas przygotowanych zajęć obejrzały prezentację multimedialną ,,Dobre obyczaje” oraz wzięły udział w dyskusji na temat zasad dobrego wychowania. Spotkanie w bibliotece nie mogło odbyć się bez  głośnego czytania. Fragment bajki przeczytał kolega z grupy- Jarema , za co otrzymał brawa, zarówno od pań bibliotekarek jak i kolegów . Grupa  z wielką radością ,  zaprezentowała na scenie kilka ulubionych piosenek oraz wierszy J. Brzechwy.  Ostatnim punktem wycieczki było wypożyczenie przez panie nauczycielki kilkunastu bajek terapeutycznych, które zostały przekazane wszystkim nauczycielom na grupy w przedszkolu,  do czytania podczas zajęć popołudniowych.  

Bajki te  na pewno pomogą zrozumieć wiele sytuacji trudnych dla dzieci i w ten sposób przyczynią się do kształtowania wrażliwości u przedszkolaków.

Galeria zdjęć