„Kto Ty jesteś – Polak mały”

10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli.

Dzieci z grup VI oraz VIII przygotowały montaż słowno-muzyczno-taneczny, na którym zaprezentowały tańce narodowe: Krakowiaka i Poloneza ( do melodii M. Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny) oraz Marsz Kawalerii do utworu W. Kilara. Recytowały również wiersze patriotyczne.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przez wszystkich przedszkolaków oraz wspólną recytacją wiersza W. Bełzy „Kto Ty jesteś-Polak mały”

Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Sanoka – Irena Penar. Obecni byli również rodzice .

W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżanie symboli narodowych. Stanowią one wyznaczniki miedzy historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością.

O dziedzictwie historii jako elemencie pojęcia Ojczyzny pisze J. Prokop, stwierdzając, że są to „duchowe szczątki przechowywane w skarbnicy narodowej, czyli dzieje w pamięci zbiorowej”

Zdjęcia:

no images were found

Leave a Reply